Sla menu over

U bent hier: 

Voorwoord

 1. Bedrijf en Samenleving

  Bedrijf en Samenleving heeft zich de afgelopen 10 jaren ontwikkeld tot een netwerkorganisatie en makelaar op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Bedrijf & Samenleving verbindt bedrijven en de samenleving door middel van projecten met een maatschappelijke meerwaarde. De focus ligt op de minder kansrijke groep in de samenleving, jong en oud!

  Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is een onderdeel van het bredere Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met MBO gaat het vooral om een concrete bijdrage die bedrijven leveren aan de lokale omgeving doormiddel van projecten en evenementen. Bedrijf & Samenleving is hierin de intermediair tussen het bedrijfsleven, onderwijs en het maatschappelijk veld in de breedste zin van het woord. Door de nauwe contacten die bedrijf & Samenleving heeft met de verschillende partners onderzoeken we met elkaar wat het bedrijfsleven voor het Haarlemse kan betekenen.

  Door het concreet maken van de vraag voelen  medewerkers van bedrijven zich verbonden aan de verschillende projecten van Bedrijf & Samenleving en zetten zich met veel enthousiasme als vrijwilliger in!

  Bedrijven denken graag mee in het zoeken naar oplossingen en ik kan u vertellen dat levert nieuwe inzichten voor beide partijen. De Kinderuniversiteit, een activiteitenladder voor Home Start, Bedrijven Doen en het Maatschappelijk ontbijt,  zomaar een aantal voorbeelden waar het bedrijfsleven zich voor inzet.  De ingediende projecten vragen vooral naar kennis, menskracht of middelen het gaat in eerste beginsel niet om een financiële bijdrage.

  Zo kunt  op deze website lezen over de verschillende projecten die zijn ontwikkeld en Bedrijf & Samenleving samen met het bedrijfsleven uitvoert! Zonder het bedrijfsleven kan Bedrijf & Samenleving niets! Tenslotte zijn het de bedrijven die een leer-werkplaats beschikbaar stellen, rondleidingen verzorgen voor leerlingen, zodat ze zich een beter beeld vormen over wat er zoal te doen is in de werkende wereld. Meer dan 100 mentoren uit het bedrijfsleven zetten zich in voor onze Haarlemse jongeren, samen werken ze aan een positief toekomst perspectief! En op de jaarlijkse Beursvloer stellen bedrijven, kennis middelen en materialen beschikbaar en u doet dat allemaal met een “gesloten beurs”.

  Zo maken we met elkaar Haarlem weer een beetje leuker voor iedereen!