Tips & Tricks voor deelname:

Vooraf:

Tijdens de beursvloer:

Voor maatschappelijke organisaties:


Achteraf:

Dit inspireert ook weer nieuwe potentiële deelnemers en bevordert daarmee het maatschappelijk klimaat!

Investeer in samenwerking na het sluiten van de match en onderzoek of het wenselijk zou zijn de eenmalige match de te laten uitgroeien tot een structurele samenwerking.